Czy potrzebne jest pozwolenie na budowę hali namiotowej?

Hale namiotowe mogą być ustawione jako obiekty całoroczne jak i również jako uzywane tylko w określonych sezonach. To powoduje, że w niektórych miejscach hale są często demontowane i montowane na nowo a w innych ustawiana na wiele miesięcy. Bez względu jednak, na jaki okres czasu ustawimy hale, to kwalifikują się one jako obiekty tymczasowe.

Obiekt tymczasowy

Definicja obiektu tymczasowego mówi o tym, że nie jest on związany z gruntem, jest przeznaczony do rozbiórki i można go przenieść inne miejsce. Wiele osób jak patrzy na hale namiotowe, to wydaje im się, że są to proste konstrukcje, które można ustawiać dowolnie jak chcemy, bez formalności. To jednak tak nie działa. To jakie dokumenty będą nam potrzebne do ustawienia hali zależne jest od czasu na jaki chcemy ją ustawić. Mimo, że wcześniej wspominaliśmy, że hala namiotowa i tak jest obiektem tymczasowym, to jednak czas ma tutaj znaczenie. 

wnętrze
Hale namiotowe - wnętrze przykładowej hali

Hale namiotowe czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Na zadane w tytule pytanie czy na budowę hali namiotowej potrzebne jest zezwolenie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasami takie pozwolenie będzie potrzebne, a czasami nie i wystarczy jedynie zgłoszenie. Jaka jest granica? 180 dni to okres do którego nie musimy mieć pozwolenia na ustawienie hali. Jeżeli jednak planujemy użytkowanie hali dłużej niż 180 dni w tym samym miejscu wówczas musimy mieć pozwolenie. W przypadku hali użytkowanej do 180 dni i zdemontowanej lub przeniesionej w inne miejsce, wystarczy wystosowanie zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji. W kwestii formalnej sposób mocowania do gruntu, wielkość czy też przeznaczenie hali nie mają wpływu na jej rozmiar. Warto zauważyć, że dopełnienie wszelkich formalności i uzyskanie pozwolenia to obowiązek inwestora a nie przedsiębiorcy stawiającego hale. 

Hale namiotowe tymczasowe – okres użytkowania do 180 dni – pozwolenie nie trzeba

Prawo budowlane jest jasne, prace możemy rozpocząć w momencie jak otrzymamy pozwolenie. Jednak od tej zasady są pewne wyjątki. Konkretnie chodzi o sytuacje, w których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Według ustawy pozwolenia nie wymagają tymczasowe obiekty, które nie są na stałe związane z gruntem i które zostaną zdemontowane i przeniesione w inne miejsce. Te kryteria spełnia hala namiotowo. Jeżeli stawiamy halę, która będzie użytkowana krócej niż 180 dni, to wówczas dokonujemy zgłoszenia do Wydziału Architektury. Warto wiedzieć, że zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem prac. W zgłoszeniu muszą znaleźć się informacje o terminie rozpoczęcie, zakresie wykonywanych prac jak i planowanym terminie demontażu. Niezbędne są również dokumenty mówiące o prawie do nieruchomości lub do dysponowanie nią, na której chcemy postawić namiot. Organ do którego składamy dokumenty ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu możemy rozpocząć budowę. Możliwe jest również, że organa przed upływem 21 dni wystosuje pismo stwierdzające brak podstaw do wniesienie sprzeciwu. Wówczas możemy budowę rozpocząć wcześniej. Jeżeli obiekt będzie trwale powiązany z gruntem, to mimo tego, że przewidywany czas użytkowanie będzie krótszy niż 21 dni, to i tak musimy wystąpić o pozwolenie na budowę.